מיפוי

מחלקת אמונה אמונה על הטיפול בנושאים הבאים:

  • בדיקת תוכניות לצורכי רישום

 

מסמכים להגשת תכנית לצורכי רישום

דרישות להגשת תצ"ר
הגשת תיק תצ"ר