עמוד זה מאפשר לאתר ארכיב תיקי בניין

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
  • איתור לפי מספר תיק
  • איתור לפי מקרקעין
  • איתור לפי כתובת
איתור בקשה כללי:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין לפי כתובת:

איתור תיק בנין לפי כתובת: