ארכיב קבצים עבור �������� ���������� ���������� מספר: 2021005

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת שימור אתרים מספר 2021005 סדר יום 30/12/2021 סדר יום
סדר יום לישיבת ועדת שימור אתרים מספר 2021005 סדר יום 17/01/2022 סדר יום