ארכיב קבצים עבור �������� �������� ������������ ������������ מספר: 2022002

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2022002 סדר יום 16/01/2022 סדר יום
קובץ החלטות ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2022002 פרוטוקול החלטות 24/01/2022 פרוטוקול החלטות
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2022002 פרוטוקול 30/01/2022 פרוטוקול