מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי הבנייה מטפלת ביישום ומימוש תכניות בניין עיר באמצעות קידום הוצאת היתרי בנייה לסוגיהם תוך מתן מענה וסיוע לתושבים ולמבקשי ההיתרים בכל הנוגע לרישוי הבנייה:

  • טיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש תכניות בניין עיר ולבנות.
  • טיפול בבקשות להיתרי בנייה, כולל קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה בהתאם לזכויות הבנייה שחלות על המגרש, וכן מעקב אחר מילוי התנאים שנקבעים בוועדה.
  • בדיקת היתרי בנייה וקידומם עד לשלב חתימה וקבלת היתר.
  • המחלקה מנווטת את הבקשות לועדות המתאימות ובהליכים המתאימים הקבועים בחוק, כולל הקלות ושימושים חורגים.
  • הנחיית ציבור הלקוחות לעניין בקשות להקלות ושימושים חורגים.
  • הכנת חשבון אגרות והיטלים.

תמונת נוף של איש עם בית מאחוריו  תהליך הוצאת היתר בניה  

 

קישור לטופסי המחלקה

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
נופר פסח מנהלת מחלקת רישוי 08-9771573
מרים מירלשווילי ארכיבאית 08-9771559
אורנית שרון בודקת היתרים 08-9771577
עדי מלמד בודקת היתרים 08-9771843
נעמה כהן בודקת היתרים 08-9771572
מאיה מסטוריב עובדת מח' רישוי 08-9771837
מעיין דוד בדוקת היתרים 08-9771884
רמי מוכעבל בודק היתרים 08-9771578