לשכת מהנדס העיר

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק מהנדסת העיר ומנהלת מינהל ההנדסה 08-9771498
מירב קלדרון מנהלת לשכת מהנדסת העיר 08-9771681
חגית משה מזכירת המנהל ופניות ציבור 08-9771564
אדר' הילה גזית אדריכלית העיר 08-9771438
זהבה צ'רני חן מנהלת הוועדה 08-9771562
חפצי גלנטי מזכירת אדריכל העיר 08-9771563