נכסים ומקרקעין

מחלקת נכסים מקרקעין אמונה על הטיפול בנושאי מקרקעין הבאים:

  • ניהול הקדסטר העירוני.
  • ייצוג העירייה בהליכי הסדר המקרקעין.
  • אישור תשריטים לרישום בית משותף.
  • ביצוע הפקעות לצורכי ציבור .
  • בדיקת תוכניות לצורכי רישום ותשריטי איחוד וחלוקה.
  • בדיקת בקשות להיתר בנייה שיש בהן נגיעה לשטחים המיועדים לצורכי ציבור ו/או בנייה של מוסדות ציבור.
  • בדיקת תכניות בניין עיר במטרה להבטיח את זכויות הציבור במסגרת ההפרשות הנדרשות לצרכיי ציבור בתכניות בניין עיר שבהכנה.
  • מתן מידע תכנוני בכתב ע"פ חוק.

ניתן לשלם על דפי המידע בטלפון: 

08-9771748/60

תמונת נוף של איש עם בית מרשם סכמתי נגיש לתהליך הוצאת מידע להיתר/תב"ע

קישור לטופסי המחלקה

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
יואש זלינגר מנהל אגף נכסים מקרקעין והשבחה 08-9771446
ליאת סספורטס מנהלת מדור נכסים 08-9771477