מחלקת פיקוח על הבנייה

מחלקת פיקוח בנייה מתפקדת כזרוע ביצועית של אגף הנדסה ואוכפת את חוק התכנון והבנייה באמצעות:

  • ליווי הליך הבנייה והשגחה על ביצוע עבודות בנייה על פי היתר בנייה ותקנים.
  • גילוי מבנים ללא היתר, טיפול בהוצאת צווי הריסה והבאה להריסתם.
  • ביקורת ואכיפה לשימושים חורגים.
  • טיפול בבקשות להעברה בטאבו. קישור לאופן התהליך
  • בדיקת עסקים כחלק ממס' גורמים טרם הוצאת רישיון עסק.
  • בדיקת נכסים טרם שחרור ערבויות בנקאיות.
  • זרוע מסייעת למח' המשפטית בבנייה ללא היתר.
  • טיפול בתלונות הציבור.

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה

קישור לטופסי המחלקה

סגירת תיק בהסדר:

הסדר 189842

הסדר 189844

 

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
שחר קולטקר מנהל מחלקת פיקוח על הבניה 08-9771590
אופיר דואני סגן מנהל מחלקת פיקוח על הבניה 08-9771549
ענת ברוך מזכירת המחלקה 08-9771566
הילה סעדון מפקחת בנייה 08-9771446
שירן אלוק מפקחת בנייה 08-9771568
אביב לגאלי מפקח בנייה 08-9771575
פטר סקריפניקוב מפקח בנייה 08-9771861
יוסי לוי מפקח בניה 08-9771565
לורן שרביט יוסף מפקחת בניה 08-9771578