דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

יתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

חתימת יו"ר הוועדה

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון של שנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

תשריטים

ישיבות