פיתוח ותשתיות

פיתוח ותשתיות

אחראיות לנושא שיפור פני העיר ותחזוקה שוטפת של תשתיות העיר על כל חלקיה, לרבות תשתיות ציבוריות, דרכים, גני משחקים ופיתוח.
תחומי פעילות: 

  • תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות התשתיות והתנועה, כבישים, מעקות, מעקות בטיחות, גדרות, ניקוז, תמרור, שילוט רחוב, סימון כבישים, חניות נכים והתקנת אמצעי בטיחות, מעקות ומסעדי יד וטיפול במפגעי דרכים וכד'.
  • הקמה, אחזקה ושדרוג פארקים וגנים ציבוריים, כולל מתקני משחק וכושר עפ"י תו תקן.
  • חשמל ותאורה, ניקוז, פרויקטים, תקשורת, תאום תשתיות קיימות ומתוכננות.
  • בדיקה לפני קבלת תעודת גמר לקבלנים לבניינים משותפים, מבני ציבור עבור עבודות הפתוח ותנאי ההיתר.

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' גרנט ברוק מנהל האגף 08-9771841
עדן בר רכזת ועדת תנועה 08-9771565
אלון שמש מנהל מדור חשמל 08-9771594
דובב כהן תחזוקת תאורה ברחבי העיר 08-9771597
אלי רבייב מחלקת חשמל 08-9771588

בטיחות ונגישות

בטיחות

טיפול בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות העירייה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים ויישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות בטיחות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בליקויי בטיחות

נגישות

  • נקיטת פעולות ברחבי העיר להנגשת גנים ציבוריים, פארקים, מדרכות ורחובות.
  • הקצאת חניות חנים, הגברת האכיפה בחניות נכים.
  • התאמת נגישות במוסדות החינוך בהדרגה .
  • בחינת יישום אמצעים לטכנולוגיות במוקדים עירוניים כמו: רמזורי שמע בצמתים לטובת לקויי ראייה ועיוורים.
  • עיריית רמלה מיישמת מהלך לפיו נדרשת בחוות דעת של מומחה מורשה בתחום הנגישות על מנת לקבל היתר בנייה ורישיון עסק במקרים רבים.

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
הרצל טובלי ממונה בטיחות ונגישות עירוני 08-9771574

קישור לטופסי המחלקה

טופס חוות דעת מורשה נגישות לטופס 4