מחלקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית

מחלקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אלכסנדר אורצקי מנהל מחלקת מתקני משחקים 08-9771593
יוסי אזולאי בודק מוסמך ומתחזק מתקני משחקים וכושר 08-9771593
בני אלוק בודק מוסמך ומתחזק מתקני משחקים וכושר 08-9771593

1. מגרשים מתקני משחקים

היתרי (תו תקן) לתחזוקת מתקני משחקים- לפי התקן ת"י 1498

שנת 2010

שנת 2011

שנת 2012

שנת 2013

שנת 2014

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018 

שנת 2019

שנת 2019(עדכון) 

שנת 2020

שנת 2020 עדכון

שנת 2021

שנת 2021 עדכון

שנת 2022

שנת 2022 (עדכון)

 

2. מגרשים לפעילות גופנית ציבוריים

היתרי (תו תקן) לתחזוקת מתקנים לפעילות גופנית לפי התקן ת"י 1497

שנת 2018

שנת 2019

שנת 2019 עדכון

שנת 2020

שנת 2020 עדכון

שנת 2021

שנת 2021 עדכון

שנת 2022

שנת 2022 (עדכון)