עדכונים

מידע כללי

מנהלת התחדשות עירונית

עיריית רמלה בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית הקימה מנהלת להתחדשות עירונית שאחראית על קידום מתחמי פינוי ובינוי ותמ"א 38 בעיר רמלה.

 

המנהלת הינה הכתובת ליזמים ותושבים שמעוניינים לקבל מידע ולקדם פרויקטים של התחדשות עירונית.

 

כחלק מהסדרת ההתחדשות העירונית בעיר המנהלת בשיתוף אגף ההנדסה שוקדת בימים אלו על בניית נהלים ומדיניות להתחדשות עירונית ברמלה.

 

מסמך מדיניות עירונית להתחדשות עירונית

נוהל יזמים

נוהל הצטרפות העירייה כמגישת תכנית

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת-

קישור לאתר המנהלת

 

 גיל פכט

מנהל אגף וראש מנהלת התחדשות עירונית

דוא"ל: gilp@ramla.muni.il

 

כרמית דומרצקי

מנהלת קשרי קהילה, מנהלת התחדשות עירונית

טלפון: 073-2409747

דוא"ל: carmitd@ramla.muni.il

 

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.