טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
221.3468
מתאריך:
01/03/2018
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
היטלי פיתוח אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום י"ח 299.96 299.96
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.40 32.40
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.40 32.40
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.59 0.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.11 1.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל מ"ר נסוף מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.55 0.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.60 3.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ק 1.17 1.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי(לכל מ"ר נוסף מעל 10000 מ"ר) מ"ק 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 299.96 299.96
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 59.99 59.99
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 3.4.2 תיעול - בעד נכס למגורים ו/או נכס אחר, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 25.92 25.92
היטלי פיתוח היטלי תיעול 3.4.3 תיעול - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 25.92 25.92
היטלי פיתוח היטלי תיעול 3.4.4 תיעול - בעד נכס לתעשייה, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 4.32 4.32
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.1 היטל מדרכות - בעד נכס לתעשייה, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 6.10 6.10
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.2 היטל מדרכות - בעד נכס למגורים או נכס אחר, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 36.61 36.61
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.3 היטל מדרכות - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 36.61 36.61
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.4 סלילת כביש - בעד נכס לתעשייה, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 18.20 18.20
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.5 סלילת כביש - בעד נכס למגורים או נכס אחר, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 109.20 109.20
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 3.5.6 סלילת כביש - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 109.20 109.20
היטלי פיתוח הסכם פשרה 6.0.0 הסכם פשרה בקשה 0.00 0.00