הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

תמונה של בית פרטי מידע נגיש ונוח בנושא עבודות הפטורות מהיתר

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מידע רלוונטי וטפסים לדיווח:
1. הנחיות מרחביות הוועדה המקומית רמלה
2. רשימת העבודות הפטורות מהיתר
3. הנחיות מרחביות רמלה - ריכוז העבודות הנדרשות במשלוח הודעה
4. פרסום תקנות התכנון והבניה

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@ramla.muni.il