מבני ציבור, פיתוח ותשתיות
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק, סגנית מהנדסת העיר


פיתוח ותשתיות
 
אחראיות לנושא שיפור פני העיר ותחזוקה שוטפת של תשתיות העיר על כל חלקיה, לרבות תשתיות ציבוריות, דרכים, גני משחקים ופיתוח.
תחומי פעילות: 

 
 

 • תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות התשתיות והתנועה , כבישים, מעקות, מעקות בטיחות, גדרות, ניקוז, תמרור, שילוט רחוב, סימון כבישים, חניות נכים והתקנת אמצעי בטיחות, מעקות ומסעדי יד וטיפול במפגעי דרכים וכד'.
 • הקמה, אחזקה ושדרוג פארקים וגנים ציבוריים, כולל מתקני משחק וכושר עפ"י תו תקן.
 • חשמל ותאורה, ניקוז, פרוייקטים, תקשורת, תאום תשתיות קיימות ומתוכננות.
 • בדיקה לפני קבלת תעודת גמר לקבלנים לבניינים משותפים, מבני ציבור עבור עבודות הפתוח ותנאי ההיתר.

 

 
מבני ציבור
אינג' יגאל שפושניקוב - מנהל מחלקת מבני ציבור טל: 08-9771569 דוא"ל: igal1@ramla.muni.il
מירי נגב - רכזת קרנות מבני ציבור טל: 08-9771871 דוא"ל: mirin@ramla.muni.il
יוסי נונו - הנדסאי מבני ציבור טל/פקס: 08-9771586 דוא"ל: yossin@ramla.muni.il
יפית גדסי - מזכירת מחלקת מבני ציבור טל/פקס: 08-9771517 דוא"ל: yafitg@ramla.muni.il

מחלקת מבני ציבור עוסקת במתן מענה לכל התחומים לצרכי הציבור הנדרשים, מוסדות רשות ומוסדות חובה, הן בתכנון ובבניית מוסדות ומבנים חדשים והן בשדרוג, שיפוץ, התאמה ותחזוקה של מוסדות ומבנים קיימים:

 
 • תכנון ובניית מבני ציבור חדשים כמו: בתי ספר גני ילדים , מעונות , מבנים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, מבני דת, בתי כנסת, מקווה טהרה, תחנות לבריאות המשפחה, מבני תרבות, מתנסים, מועדוני נוער וכו'.
 • אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת של מבני ציבור, שיפוץ , התאמה ושדרוג מבני ציבור קיימים, על פי הצרכים ועל פי דרישות הבטיחות על פי חוזרי מכנ"ל משרד החינוך ודרישות רשות הכבאות.


גני משחקים ציבוריים

אלי רבייב - מנהל מח' תחזוקת גני משחקים טל: 08-9771588 דוא"ל: elir@ramla.muni.il
בני אלוק - תחזוקת מתקני משחק טל: 052-2460398 דוא"ל: benia@ramla.muni.il
-


מבנים מסוכנים

אריאל אוברגרד - מהנדס מבנים מסוכנים טל: 08-9771876 דוא"ל: ariel@ramla.muni.il

מהנדס מבנים מסוכנים אמון על איתור וטפול במבנים מסוכנים, הן מבנים פרטיים והן מבנים ציבוריים. זאת על ידי נקיטת אמצעים נדרשים לטפול במבנים המסוכנים.בטיחות ונגישות
  
הרצל טובלי - ממונה בטיחות ונגישות עירוני טל: 08-9771574 דוא"ל: herzelt@ramla.muni.il

בטיחות וגהות
- טיפול בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות העירייה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים ויישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות בטיחות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בליקויי בטיחות.נגישות • נקיטת פעולות ברחבי העיר להנגשת גנים ציבוריים, פארקים, מדרכות ורחובות.
 • הקצאת חניות חנים, הגברת האכיפה בחניות נכים.
 • התאמת נגישות במוסדות החינוך בהדרגה .
 • בחינת יישום אמצעים לטכנולוגיות במוקדים עירוניים כמו: רמזורי שמע בצמתים לטובת לקויי ראייה ועיוורים.
 • עיריית רמלה מיישמת מהלך לפיו נדרשת בחוות דעת של מומחה מורשה בתחום הנגישות על מנת לקבל היתר בנייה ורישיון עסק במקרים רבים.קישור לטפסי המחלקה
טופס חוות דעת מורשה נגישות לטופס 4