מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי הבנייה מטפלת ביישום ומימוש תוכניות בניין עיר באמצעות קידום הוצאת היתרי בנייה לסוגיהם תוך מתן מענה וסיוע לתושבים ולמבקשי ההיתרים בכל הנוגע לרישוי הבנייה:


  • טיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש תכניות בניין עיר ולבנות.
  • טיפול בבקשות להיתרי בנייה, כולל קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה בהתאם לזכויות הבנייה שחלות על המגרש, וכן מעקב אחר מילוי התנאים שנקבעים בוועדה.
  • בדיקת היתרי בנייה וקידומם עד לשלב חתימה וקבלת היתר.
  • המחלקה מנווטת את הבקשות לועדות המתאימות ובהליכים המתאימים הקבועים בחוק, כולל הקלות ושימושים חורגים.
  • הנחיית ציבור הלקוחות לעניין בקשות להקלות ושימושים חורגים.
  • הכנת חשבון אגרות והיטלים.


פרטי התקשרות
כנרת תירוש - מנהלת מחלקת רישוי טל/פקס: 08-9771573 דוא"ל: kineret@ramla.muni.il
מריאנה מיטברג - בודקת תוכניות טל - 08-9771577 דוא"ל:  mariana@ramla.muni.il
מרים מירלשוילי - ארכיבאי טל/פקס: 08-9771559 דוא"ל: miryamm@ramla.muni.il
אביב לגאלי - בודק תוכניות טל: 08-9771843 דוא"ל: avivl@ramla.muni.il
עידן גיא - בודק תוכניות טל: 08-9771578 דוא"ל: handasa4@ramla.munil.il
נופר פסח - בודקת תכניות טל:  דוא"ל: nofarp@ramla.muni.il
שיר יחזקאל - בודקת תכניות טל:  דוא"ל: shiry@ramla.muni.il


קישור לטפסי המחלקה