מחלקת פיקוח על הבנייה

מח' פיקוח בנייה מתפקדת כזרוע ביצועית של אגף הנדסה ואוכפת את חוק התכנון והבנייה באמצעות:


  • ליווי הליך הבנייה והשגחה על ביצוע עבודות בנייה על פי היתר בנייה ותקנים.
  • גילוי מבנים ללא היתר, טיפול בהוצאת צווי הריסה והבאה להריסתם.
  • ביקורת ואכיפה לשימושים חורגים.
  • טיפול בבקשות להעברה בטאבו.
  • בדיקת עסקים כחלק ממס' גורמים טרם הוצאת רישיון עסק.
  • בדיקת נכסים לפני מתן היתרי בנייה.
  • בדיקה וליווי נכסים עד למתן טופס 4.
  • בדיקת נכסים טרם שחרור ערבויות בנקאיות.
  • זרוע מסייעת למח' המשפטית בבנייה ללא היתר.
  • טיפול בתלונות הציבור.


פרטי התקשרות
שחר קולטקר - מנהל מחלקת פיקוח על הבניה טל/פקס: 08-9771590 דוא"ל: shachark@ramla.muni.il
ענת ברוך - מזכירת המחלקה טל: 08-9771566 דוא"ל: anatb@ramla.muni.il
אופיר דואני - מפקח בנייה טל: 08-9771549 דוא"ל: ofird@ramla.muni.il
הילה סעדון - מפקחת בנייה טל: 08-9771572 דוא"ל: hilas@ramla.muni.il
שירן אלוק - מפקחת בנייה טל: 08-9771568 דוא"ל: shirana@ramla.muni.il
אריאל אוברגרד - בדיקת העברות בטאבו טל: 08-9771876 דוא"ל: ariel@ramla.muni.il
-

קישור לטפסי המחלקה