לשכת מהנדס העיר
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק -  מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה טל: 08-9771563/4/5 דוא"ל: shuly@ramla.muni.il
סגן/ית ומ"מ מנהל האגף טל: 08-9771498 דוא"ל: janas@ramla.muni.il
אדריכל/ית הנוף העירוני  טל/פקס: 08-9771944 דוא"ל: lilachg@ramla.muni.il
זהבה חן - מנהלת לשכה טל/פקס: 08-9771562 דוא"ל: zehavac@ramla.muni.il
שולי מרציאנו - מזכירה בכירה טל: 08-9771564 דוא"ל: shuly@ramla.muni.il
חפצי גלנטי - מזכירה טל: 08-9771563/5 דוא"ל: heftsig@ramla.muni.il
ענת ברוך - עוזרת בכירה לסגנית מהנדס העיר טל: 08-9771566 דוא"ל:anatb@ramla.muni.il
פקס ראשי והנהלת האגף 08-9771871
08-9771559
-