חשבות אגף הנדסה

חשבות האגף מנהלת את ביצוע התקציבים הרגילים של האגף וביצוע תקציבים בלתי רגילים בתחום תכנון תוכניות בניין עיר, בנייה ושיפוץ מבני ציבור, פיתוח תשתיות עירוניות (כבישים, ניקוז, חשמל, מגרשי משחקים ), הכנת חוזים והתקשרויות נדרשות ומבין תפקידיה:


  • טיפול בהכנסות: אגרות והטלים, השבחה ותקציבים ייעודים.
  • טיפול בהוצאות: חשבונות, חוזים, הזמנות וכד'.

 
פרטי התקשרות
עוז בן שלוש - כלכלן טל: 08-9771872 דוא"ל:ozbs@ramla.muni.il 
סיון כהן - כלכלנית טל:08-9771476 דוא"ל:sivanc@ramla.muni.il
אמרה סהלו - כלכלן טל: 08-9771805 דוא"ל: amares@ramla.muni.il
מחלקת תרבות הדיור