לשכת מהנדס העיר
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק - מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה טל: 08-9771595/17
או 08-9771563/4
דוא"ל: shoshe@ramla.muni.il
סגן/ית ומ"מ מנהל האגף טל: 08-9771498 דוא"ל: 
אדריכל/ית הנוף העירוני  טל/פקס: 08-9771944 דוא"ל: 
זהבה חן - מנהלת לשכה טל/פקס: 08-9771562 דוא"ל: zehavac@ramla.muni.il
שולי מרציאנו - מזכירה בכירה טל: 08-9771564 דוא"ל: shuly@ramla.muni.il
חפצי גלנטי - מזכירה טל: 08-9771563/5 דוא"ל: heftsig@ramla.muni.il
ענת ברוך - עוזרת בכירה לסגנית מהנדס העיר טל: 08-9771566 דוא"ל:anatb@ramla.muni.il
פקס ראשי והנהלת האגף 08-9771871
08-9771559
-
תכנון עיר
אפרת כהן - מנהלת מחלקת תכנון עיר טל: 08-9771576 דוא"ל: efratc@ramla.muni.il
בודקת תוכניות טל: 08-9771856 דוא"ל: 
אמיר וידר - בודק תוכניות טל: 08-9771832 דואל: amirw@ramla.muni.il
קלי איאש - בודקת תוכניות טל: 08-9771832 דוא"ל: kellya@ramla.muni.il
נורית גוילי - בודקת תוכניות טל: 08-9771856 דוא"ל: nuritg@ramla.muni.il
-
רישוי בניה
כנרת תירוש - מנהלת מחלקת רישוי טל/פקס: 08-9771573 דוא"ל: kineret@ramla.muni.il
מריאנה מיטברג - בדיקת תוכניות טל: 08-9771577 דוא"ל: mariana@ramla.muni.il
אביב לגאלי - בודק תוכניות טל: 08-9771843 דוא"ל:avivl@ramla.muni.il 
עידן גיא - בודק תוכניות טל: 08-9771578 דוא"ל: handasa4@ramla.munil.il
מרים מירלשוילי - ארכיבאית טל/פקס: 08-9771559 דוא"ל:miryamm@ramla.muni.il
-)
פיקוח על הבניה
שחר קולטקר - מנהל מחלקת פיקוח על הבניה טל/פקס: 08-9771590 דוא"ל: shachark@ramla.muni.il
ענת ברוך - מזכירת המחלקה טל: 08-9771566 דוא"ל: anatb@ramla.muni.il
אופיר דואני - מפקח בנייה טל: 08-9771549 דוא"ל: ofird@ramla.muni.il
הילה סעדון - מפקחת בנייה טל: 08-9771572 דוא"ל: hilas@ramla.muni.il
שירן אלוק - מפקחת בנייה טל: 08-9771568 דוא"ל: shirana@ramla.muni.il
אריאל אוברגרד - בדיקת העברות בטאבו טל: 08-9771876 דוא"ל: ariel@ramla.muni.il
-
מקרקעין, נכסים והשבחה
עו"ד ושמאי אביתר יוחנן - מנהל תחום מקרקעין והשבחה טל/פקס: 08-9771446 דוא"ל: evyatary@ramla.muni.il
זהבה חן - השבחה טל/פקס: 08-9771562 דוא"ל: zehavac@ramla.muni.il
מוטי יעקב - מידען טל: 08-9771536 דוא"ל: motiya@ramla.muni.il
מירי שמש - מנהלת מדור נכסים טל: 08-9771477 דוא"ל: miris@ramla.muni.il
-
מחלקת פיתוח תשתיות
מנהל מח' דרכים טל: 08-9771593 דוא"ל: grantb@ramla.muni.il
שוש אלגזר - מזכירת סגנית ומ"מ מהנדס העיר טל: 08-9771595 דוא"ל: shoshe@ramla.muni.il
נטלי והאב - רכזת ועדת תנועה טל: 08-9771565 דוא"ל: natalyw@ramla.muni.il
אלון שמש - מנהל מדור חשמל טל/פקס: 08-9771594 דוא"ל: alonsh@ramla.muni.il
מיכה חביב - מנהל צוות עובדי אחזקת כבישים טל: 08-9771818  דוא"ל: michah@ramla.muni.il
עמית דרורי - תחזוקת תאורה ברחבי העיר טל/פקס: 08-9771597  דוא"ל: amitd@ramla.muni.il
-
מבני ציבור
אינג' יגאל שפושניקוב - מנהל מחלקת מבני ציבור טל: 08-9771569 דוא"ל: igal1@ramla.muni.il
מירי נגב - רכזת קרנות מבני ציבור טל: 08-9771871 דוא"ל: mirin@ramla.muni.il
יוסי נונו - הנדסאי מבני ציבור טל/פקס: 08-9771586 דוא"ל: yossin@ramla.muni.il
יפית גדסי - מזכירת מחלקת מבני ציבור טל/פקס: 08-9771517 דוא"ל: yafitg@ramla.muni.il
-
גני משחקים ציבוריים
אלי רבייב - מנהל מח' תחזוקת גני משחקים טל: 08-9771588 דוא"ל: elir@ramla.muni.il
בני אלוק - תחזוקת מתקני משחק טל: 052-2460398 דוא"ל: benia@ramla.muni.il
-
בטיחות ונגישות
הרצל טובלי - ממונה בטיחות ונגישות עירוני טל: 08-9771574 דוא"ל: herzelt@ramla.muni.il
-
מבנים מסוכנים
אריאל אוברגרד - מהנדס מבנים מסוכנים טל: 08-9771876 דוא"ל: ariel@ramla.muni.il
-
חשבות
עוז בן שלוש - כלכלן טל: 08-9771872 דוא"ל:ozbs@ramla.muni.il 
סיון כהן - כלכלנית טל: 08-9771476 דוא"ל: sivanc@ramla.muni.il
אמרה סהלו - כלכלן טל: 08-9771805 דוא"ל: amares@ramla.muni.il
-
מחלקת תרבות הדיור