אנשי קשר לפי מחלקות באגף הנדסה

  • כתובתכתובת
    רחוב מבצע משה 9, ת.ד 1 מיקוד 72100 רמלה
  • טלפוןטלפון 08-9771564
  • פקספקס 073-2360843

לשכת מהנדס העיר

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה 08-9771498
אינג' יגאל שפושניקוב סגן ומ"מ מהנדסת העיר 08-9771569
מירב קלדרון מזכירת מהנדסת העיר 08-9771564
אדר' שראל וינקלר אדריכל העיר 08-9771438
אחמד אבו חסונה עוזר מהנדסת העיר ומנהל פרוייקטים 08-9771884
יהונתן חיים עוזר מהנדסת העיר לענייני תכנון 08-9771438
זהבה צ'רני חן מנהלת הוועדה 08-9771562
חפצי גלנטי מזכירת מחלקת רישוי 08-9771563
פקס הנהלת האגף 073-2360843

תכנון עיר

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
נעמה רוטברט בודקת תוכניות 08-9771856
מעין נגר בודקת תוכניות 08-9771854
עדי כהן בודק תוכניות 08-9771518
אפרת כהן מנהלת אגף תכנון ובניין העיר והתחדשות עירונית 08-9771576

רישוי בניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
נופר פסח מנהלת מחלקת רישוי
מריאנה מיטברג בודקת תכניות 08-9771577
(חופשת לידה (בר חזוט בודקת תוכניות 08-9771843
שיר יחזקאל בודקת תוכניות 08-9771881
מרים מירלשווילי ארכיבאית 08-9771559
צליל רז בודקת תוכניות 08-9771843

פיקוח על הבניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
שחר קולטקר מנהל מחלקת פיקוח על הבניה 08-9771590
ענת ברוך מזכירת המחלקה 08-9771566
אופיר דואני מפקח בנייה 08-9771549
הילה סעדון מפקחת בנייה 08-9771572
שירן אלוק מפקחת בנייה 08-9771568
אביב לגאלי מפקח בנייה 08-9771575
עידן גיא מפקח בנייה 08-9771421
אליהו חדאד מפקח בנייה 08-9771861
מאיה מסטוריב מפקחת בנייה 08-9771837

חיובי אגרות והיטלי השבחה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד בטי ישראלי מנהלת המחלקה 08-9771876

מקרקעין ונכסים

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אביתר יוחנן מנהל מחלקת נכסים 08-9771446
מוטי יעקב מידען 08-9771536
עדי מזרחי מידענית 08-9771944
מירי שמש מנהלת מדור נכסים 08-9771477

מחלקת פיתוח תשתיות

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
נטלי והאב רכזת ועדת תנועה 08-9771565
אלון שמש מנהל מדור חשמל 08-9771594
עמית דרורי תחזוקת תאורה ברחבי העיר 08-9771597
אלי רבייב מחלקת חשמל 08-9771588

מבני ציבור

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
שמעון מיארה מנהל מחלקת מבני ציבור 08-9771853
מירי נגב רכזת קרנות מבני ציבור 08-9771871
יוסי נונו הנדסאי מבני ציבור 08-9771586
זיו מימון רכז פרויקטים 08-9771595

מחלקת מתקני משחקים

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אלכסנדר אורצקי מנהל מחלקת מתקני משחקים 08-9771593
יוסי אזולאי בודק מוסמך ומתחזק מתקני משחקים וכושר 08-9771593
בני אלוק בודק מוסמך ומתחזק מתקני משחקים וכושר 08-9771593

בטיחות ונגישות

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
הרצל טובלי ממונה בטיחות ונגישות עירוני 08-9771574
יפית גדסי מזכירת הממונה על הבטיחות והנגישות העירונית 08-9771517

חשבות

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
עוז בן שלוש כלכלן ראשי 08-9771872
סיון כהן כלכלנית 08-9771476
אמרה סהלו כלכלן 08-9771805