תוצאות חיפוש תוכניות בניין עיר

עמוד זה מציג את תוכניות בניין עיר שנמצאו על פי נתוני החיפוש

נמצאו 1 תוצאות מתאימות

חזרה למסך חיפוש
מספר תוכנית שם התוכנית סטטוס שלב נוכחי תאריך הוראות תשריט ארכיב תכנון זמין
קביעת שטחי שירות ומרתפים
בתוקף
ס.108 - החלטת הו. המחוזית על אישור תכנית שבסמכותה
30/11/2016
קישור קישור