קבלת קהל באגף הנדסה

מחקלת רישוי

קבלת קהל למתכננים

בימים ראשון ורביעי בין השעות 09:00 - 12:00

קבלת קהל לתושבים

יום שלישי בין השעות 16:00 - 17:30


מחלקות מידע תכנוני, פיקוח על הבנייה, השבחה ויתר עובדי הוועדה המקומית:

קבלת קהל לקהל הרחב

יום ראשון בין השעות 09:00 - 12:00

יום שלישי בין השעות 16:00-17:30

קבלת קהל לעורכי בקשות, מתכננים, שמאים בתאום מראש בלבד

יום רביעי בין השעות 9:00 - 12:00