קבלת קהל

מחלקת רישוי וארכיב רישוי

קבלת קהל לעורכי הבקשות

בימים ראשון ורביעי בין השעות 9:00 - 12:00

קבלת קהל למבקשי הבקשות (יזמים / בעלים / תושבים)

יום שלישי בין השעות 16:00 - 17:30


מענה טלפוני

מריאנה 08-9771577, שיר 08-9771881, בר 08-9771577

יום ראשון בין השעות 14:00 - 15:00

יום שלישי בין השעות 10:00 - 11:00

יום חמישי בין השעות 10:00 - 11:00


מחלקות מידע תכנוני, תכנון, מקרקעין, פיקוח על הבנייה, ויתר עובדי הוועדה המקומית

קבלת קהל לקהל הרחב

יום ראשון בין השעות 09:00 - 12:00

יום שלישי בין השעות 16:00-17:30

קבלת קהל לעורכי בקשות, מתכננים, שמאים בתאום מראש בלבד

יום רביעי בין השעות 9:00 - 12:00