מחלקת תכנון עיר

המחלקה עוסקת בטיפול ובקידום תכניות מתאר ותכניות בניין עיר מפורטות (תב"ע), בהן נקבעות הן ההנחיות התכנוניות והן זכויות הבנייה, הייעודים והשימושים המותרים:

  • ייזום ובדיקת תכניות בניין עיר, הן בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה והן בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
  • קידום וליווי הכנתן של תכניות מתאר כוללות ואישורן הן ע"י הפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן ע"י צוות המחלקה.
  • בדיקת תוכניות המוגשות לוועדה ולווי התוכניות עד לאישורן.
  • תאום תכנוני בין תוכניות שונות הרלוונטיות אחת לשנייה.
  • מתן מידע תכנוני בע"פ למתכננים, שמאים ולתושבים.
  • הכנת תיקי תכניות לדיוני ועדות התכנון.
  • בדיקה תכנונית של תשריטים לצרכי רישום והתאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות.
  • טיפול בקהל לקוחות תכנון עיר: יזמים, מתכננים, תושבים ואגפי העירייה הרלונטיים, הן ע"י מתן מענים למידע המבוקש והן על ידי הכוונה וטיפול במסגרת הליכי התכנון.

המחלקה מהווה גורם מקשר בין חזון מהנדסת העיר לביצוע טיוב תהליכים באגף הנדסה ושיפור תשתית קיימת ע"י הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע ממוחשבים, ריכוז הקמת אתר הנדסי ותחזוקתו, הקמת מערכת ה- G.I.S.

מידע בע"פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל. כמו כן ניתן לעיין בתכניות בארכיב (הוראות, תשריטים, תקנונים ונספחים).

באם מבוקש מידע תכנוני בכתב (דפי מידע) לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ניתן להזמין ולקבל במחלקת בניין ערים (תוך כ- 30 ימים). מידע זה יכלול מידע על הקרקע והתכניות החלות עליו ויימסר בתמורת תשלום אגרת מסירת מידע.
מוטי יעקב ,טל: 08-9771536, דוא"ל motiya@ramla.muni.il
 
קישור לטפסי המחלקה


נוהל פרה-רולינג לתוכניות חדשות

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
נעמה רוטברט בודקת תוכניות 08-9771856
מעין נגר בודקת תוכניות 08-9771854
עדי כהן בודק תוכניות 08-9771518
אפרת כהן מנהלת אגף תכנון ובניין העיר והתחדשות עירונית 08-9771576