מחלקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית

1. מגרשים מתקני משחקים

היתרי (תו תקן) לתחזוקת מתקני משחקים- לפי התקן ת"י 1498

שנת 2010

שנת 2011

שנת 2012

שנת 2013

שנת 2014

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018

שנת 2019 עדכון

שנת 2020 עדכון

2. מגרשים לפעילות גופנית ציבוריים

היתרי (תו תקן) לתחזוקת מתקנים לפעילות גופנית לפי התקן ת"י 1497

שנת 2018

שנת 2019 עדכון

שנת 2020