לשכת מהנדס העיר

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה 08-9771498
אינג' יגאל שפושניקוב סגן ומ"מ מהנדסת העיר 08-9771569
מירב קלדרון מזכירת מהנדסת העיר 08-9771564
אדר' שראל וינקלר אדריכל העיר 08-9771438
אחמד אבו חסונה עוזר מהנדסת העיר ומנהל פרוייקטים 08-9771884
יהונתן חיים עוזר מהנדסת העיר לענייני תכנון 08-9771438
זהבה צ'רני חן מנהלת הוועדה 08-9771562
חפצי גלנטי מזכירת מחלקת רישוי 08-9771563
פקס הנהלת האגף 073-2360843