לשכת מהנדס העיר

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה 08-9771595/17 08-9771563/4
אינג' יגאל שפושניקוב סגן ומ"מ מנהל האגף 08-9771498
מירב קלדרון מזכירת מהנדסת העיר 08-9771564
שראל וינקלר אדריכל העיר 08-9771438
אחמד אבו חסונה עוזר מהנדסת העיר 08-9771884
זהבה צ'רני חן מנהל ועדה 08-9771562
חפצי גלנטי מזכירת מחלקת רישוי 08-9771563/5
פקס הנהלת האגף 08-9771871