לשכת מהנדס העיר

פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אינג' ז'אנה סולוביצ'ק מהנדסת העיר ומנהלת אגף הנדסה 08-9771595/17 08-9771563/4
אינג' יגאל שפושניקוב סגן ומ"מ מנהל האגף 08-9771498
שוש אלגזר מזכירת מהנדסת העיר 08-9771595
- (1) אדריכל/ית העיר והנוף העירוני 08-9771944
אחמד אבו חסונה עוזר מהנדסת העיר 08-9771884
יפית גדסי מזכירת מחלקת מבני ציבור ומחלקת בטיחות ונגישות 08-9771517
חפצי גלנטי מזכירת מחלקת רישוי 08-9771563/5
פקס הנהלת האגף 08-9771871