תושבים, יזמים ומתכננים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה.
מיקומה של רמלה, בטבורה של ישראל, מצדיקים את הכתרתה כבירת מחוז המרכז. הכפלת שטחה של רמלה, צמיחתו של אזור תעסוקה ותעשייה ענק בו מפעלים מודרניים ומובילים בתחומם, הסכמי הגג לבניית שכונות חדשות ומודרניות, מימוש התוכניות להתחדשות עירונית שישנו את פני העיר, מבטיחים עתיד טוב למעמדה הכלכלי ולאיכות חיי תושביה.
הודות להתפתחותה של העיר, מיקום המרכזי ונגישותה למטרופולינים הגדולים של ישראל, זוכה רמלה לביקוש הולך וגובר בקרב זוגות צעירים ויזמים מהשורה הראשונה, כמו עזריאלי שמשקיעים בעיר ובונים עסקים ומפעלים.
תנופת הפיתוח ותהליכי ההתרחבות וההתחדשות בהם מצויה העיר, תימשך גם בעשור הקרוב הודות לתוכניות בניין עיר שקודמו ע"י הוועדה המקומית ומנהלת תכנון העיר, תכניות הכלולות בהסכם הגג המצוי בשלבי מימוש לקידום תכניות לפיתוח תשתיות ציבוריות ולמבני ציבור. חלק מהמגרשים כבר משווקים במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" של משרד הבינוי, חלק נוסף מפורסם לשיווק ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל בשכונת מערב רמלה ובמכבי ויתרת השטחים והתכניות נמצאים בשלבים שונים של הכנת תכניות פיתוח ציבורי ותשתיות ו/או הכנה למכרז. בסה"כ בתוך כ- 7 שנים יתווספו לעיר בין כ- 7,500 - 8,500 יח"ד במסגרת הסכם הגג.
בכדי להגדיר את החזון להתחדשות העירונית מקדם משרד השיכון יחד עם העירייה תכנית מתאר להתחדשות עירונית. מימוש התוכניות להתחדשות עירונית ישנו את פני העיר והם הבטחה לעתיד טוב למעמדה הכלכלי ולאיכות חיי תושביה.
במקביל אישרה מועצת העיר ביום 04.07.2017 את התכנית המפורטת הכלל עירונית להתחדשות לחיזוק מבנים ולפינוי בינוי מס' תכנית לה/ 42/1000 , שנערכה בהכנה עצמית ע"י מנהלת התכנון בעיר , תכנית המוסיפה זכויות והטבות על אלה המאושרות בתמ"א 38 על תיקוניה.
בכוונתי לקדם את העיר בשנים הקרובות לכהונתי הן בהתוויית חזון עירוני הנדסי במסגרת תכנית מתאר כוללנית, ישימה גמישה ומתכללת, להשיב עטרה לרמלה ההיסטורית, על אתריה ואוצרותיה במגוון כלים תכנוניים, לשפר את איכות החיים של כל תושבי העיר בכלים התכנוניים והן בגיוס משאבים והשקעה בתשתיות הציבוריות ובמבני הציבור.
במקביל נקדם תכניות רבות לפיתוח העיר, לפיתוח תשתיות ציבוריות, צירי תנועה ראשיים וארציים ולפיתוח חוסנה הכלכלי של העיר, המגזר העסקי ואפשרויות התעסוקה של התושבים, הבילוי הפנאי ומגוון אפשרויות הצריכה. כמו כן בכוונתי לקדם תוכנית לשדרוג אזור התעסוקה א', סלילת כביש 200 המהווה עוקף מערבי מהיר לעיר רמלה הנמצא לקראת ביצוע, הפרדות מפלסיות, ביצוע של פרויקט מהיר לעיר הפיכת רחוב הרצל לרחוב מודרני ומוטה תחבורה ציבורית, יישום הדרגתי של תוכנית אב למבני ציבור ועוד.
אנו רואים באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית רמלה, כלי ליישום מדיניות העירייה בניהול שקוף, מקצועי, איכותי אמין, זמין להנגשת מידע ונתונים לציבור.
המידע המצוי באתר הנדסי זה מאפשר ל"גולש" בכל עת, לצפות במידע הנדסי ממאגרי המידע של הוועדה לתכנון ולבנייה, פרוטוקולים של ישיבות הועדה לתכנון ולבנייה, צפייה בתוצרי תכנון העיר תכניות מתאר, תכניות אב ומפורטות, מסמכי מדיניות, צפייה ברישוי בנייה) איתור ע"פ גוש/חלקה/כתובת (ניתן גם לצפות במפת העיר, מפת גושים חלקות, תצלום אוויר אורתופוטו וGIS-אתר המידע הגאוגרפי).

אני תקווה כי תמצאו את השירות הניתן ע"י האתר מועיל ושמושי ומאחל לכם שימוש מהנה ומירב התועלת .

שלכם,

מיכאל וידל, ראש העיר
ויו"ר מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה