תמ"א 38- תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

עיריית רמלה רואה חשיבות רבה בהתחדשות שכונות המגורים הקיימות, שיפור איכות החיים ושדרוג המרחב הציבורי במרקם העירוני,משימה ראשונה במעלה בסדר העבודה של העירייה בשנים הקרובות.

העירייה פועלת במספר מישורים, ליצירת מגוון של כלים תכנוניים שיהיו ברי-מימוש, וכפועל יוצא מהן השגת מטרות נוספות של צמצום פערים בין שכונות, שינוי תדמית השכונה והעיר, העלאת ערך הנכסים והגדלת מלאי יחידות דיור זמינות.

לצורך כך, אף הקימה העירייה חברה עירונית אשר תרכז את הקידום והטיפול בתכניות להתחדשות עירונית, תלווה ותייצג את התושבים במכרזים מול החברות היזמיות, ומנהלת להתחדשות עירונית.

בימים אלו נמצאת בהכנה תכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית של השכונות הוותיקות בעיר, שמרח' וייצמן לכיוון צפון-מערב, במימון משרד השיכון והבינוי במסלול חדש של תכנון התחדשות עירונית.

אנו רואים בהכנת תכנית זו הזדמנות למציאת פתרונות מיידים אמיתיים לחידוש עירוני בטווח הקצר והבינוני תוך בחינה אחראית וראייה ארוכת טווח, כפוטנציאל לחידוש פיסי הן של המרחב הציבורי והן של איכות המגורים וכערך מוסף ליצירת מצאי יחידות דיור חדשות מתוך מגמה לקליטת אוכלוסיה שתרענן ותחזק את מרקם האנושי הקיים.

העירייה מאמינה ביצירת תכניות בעלות היתכנות גבוהה ליישום, כלכלית ואטרקטיבית ליזמים. אחד הכלים להבטחת ישימותה של תכנית מסוג זה הינה איתור שטחים פנויים/שטחי ציבור להקמת בניין מגורים בשלב ראשון, שיכון הדיירים בבניין החדש ורק אח"כ הריסת המבנים הישנים והקמת מבנים חדשים ומבני ציבור במקומם. להרחבה היכנסו לאתר העירייה לעמוד התחדשות עירונית - פינוי בינוי.

במקביל לקידום תכנית המתאר הכוללת להתחדשות עירונית, תקודמנה תכניות למתחמים קטנים יותר, שיבטיחו פתרון מפורט ישים הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הכלכלי. הוועדה המקומית רמלה ומנהלת אגף תכנון ובניין העיר והתחדשות עירונית, אפרת כהן, ערכו תכנית כלל עירונית - לה/42/1000. 

חיזוק ועיבוי מבנים - תמ"א 38

השכונות הוותיקות של רמלה נבנו ברובן לפני שנות ה-80, ולכן מרביתם של הבניינים מתאימים ועומדים בקריטריונים לחיזוק בפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, אשר מאפשרת תוספות בנייה של עד 2.5 קומות  כתמריץ לחיזוק המבנים.

בהתאם לסעיף 23 לתמ"א 38, תפורסם לתוקף הימים הקרובים ע"י הוועדה המחוזית - מחוז מרכז תכנית כלל עירונית לחיזוק מבנים, התחדשות ועיבוי בינוי תכנית בניין עיר מס' לה/42/1000.

תכנית זו תאפשר תוספת זכויות בנייה, תוספת קומות ויחידות דיור מעבר לאלו הקיימות והמאושרות, כתמריץ לחיזוק מבנים העומדים בקריטריונים של תמ"א 38 בפני רעידות אדמה.

ניתן לעיין במסמכי התכנית בעמוד תכניות בניין עיר

התוספות בתכנית זו יהיו אף מעבר לתמריצים המעוגנים בתמ"א, וביניהן:

  1. תוספת זכויות בנייה עד כפל הזכויות הקיימות בפועל.
  2. תוספת של עד 3 קומות + קומת גג חלקית למבנים קיימים.
  3. במקרים של הריסת מבנה והקמתו מחדש - תוספת של עד 4 קומות + קומת גג.
  4. אפשרות לסגירת קומת עמודים מפולשת, ותוספת שימושים בקומת הקרקע.

העירייה מאמינה כי התכנית, מעבר לתמריצים התכנוניים הגלומים בה, הינה מסר חשוב לתושבים לקחת אחריות על שיפור איכות החיים ותנאי המחייה, ועידוד של יזמים וקבלנים ליזום ולבצע פרויקטים מסוג זה בעיר רמלה.

מצגת
דברי הסבר לתמ"א 38
הוראות תמ"א 38
נספח הנדסי לתמ"א 38
הוראות תמ"א 38 תיקון 1
הוראות תמ"א 38 תיקון 2
הוראות תמ"א 38 תיקון 3 

תמ"א 38/3/א - שינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש