ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - רמלה

אתר זה מאפשר הצגה ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד. 

הודעה לציבור המתכננים והיזמים במרחב התכנון של
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה
הנדון :תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

 

קרדיט: סודות הנדל"ן ערוץ 10

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית.
הוועדה המקומית ו/או העירייה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיע באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.