7358

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
רמלה

7357
7355
 • תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

  הודעה לציבור המתכננים והיזמים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה
  הנדון :תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

  לציבור מגישי הבקשות,
  בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין, ניתן להגיש את הבקשה להיתר / למידע במייל.
  את הבקשה יש לשלוח בצירוף צילום מסך של תקלת האתר לרישוי הזמין המכיל גם את שורת התאריך בחלק התחתון של המסך. את הבקשות יש לשלוח לשתי כתובות כמפורט להלן:

  1. בקשות למידע - לאביתר יוחנן evyatary@ramla.muni.il ולמידען מוטי יעקב motiya@ramla.muni.il
  2. בקשות להיתר - לארכיבאית הרישוי miryamm@ramla.muni.il ולמנהל מחלקת רישוי, דניאל בן משה danielb@ramla.muni.il.

  יש להגיש את הבקשות גם בעותק קשיח בשני עותקים.

חדשות

 • 09/01/2018

  תושבים, אדריכלים ויזמים  שלום רב,

  שעות הקבלה באגף הנדסה השתנו.
  להלן פירוט שעות קבלת הקהל ע"פ קהלי היעד:

  יום ראשון 09:00 - 12:00 למתכננים בלבד

  יום שלישי 16:00 - 18:00 לתושבים בלבד

  יום רביעי 09:00 - 12:00 למתכננים בלבד

 • 23/07/2017

  לציבור המתכננים והיזמים שלום, תיאום תכנוני מוקדם יעשה מעתה ואילך על פי נוהל חדש. מוזמנים לעיין בנוהל תיאום תכנוני מוקדם

 • 11/12/2016

  אושרה תכנית לה/43/1000 אשר מגדילה זכויות בניה לשטחי שירות ומרתפים בכל רחבי העיר. המעוניינים בפרטים מוזמנים לעיין בקובץ הוראות התכנית

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.